Netříděné ukázky komerční práce za uplynulá léta: grafický design v mnoha podobách. Od značky po její budování a podporu. // Unsorted examples of commercial work in recent years: graphic design in many forms. From brand to building and supporting it.