Fox Linder

    Narozen ve znamení Berana roku 19?? Vyučen s maturitou, poté akademicky vzdělán. Samostatný umělec. Tvoří literární a vizuální umění, objekty i vynálezy. Nevystupuje na veřejnosti, nenechává se fotografovat.

    Born in Aries 19?? Learned with GCSE, then academically educated. Separate artist. It forms literary and visual art, objects and inventions. He does not go public, he is not allowed to take pictures.