Neslova & floskule / NoWords & floskula

Bez komentáře, vytvořeno v průběhu roku 2017. / No comment. Created during the year 2017.