Řády a vyznamenání podle Foxe Lindera

Tomu, co si zaslouží ocenění, a bylo dosud opomíjeno. Udělovány nepravidelně a ojediněle.

Order and decoration by Fox Linder

What deserves appreciation, and so far neglected. Awarded irregularly and sporadically.