Kdyby vypadaly penisy podle profese majitele... Bez urážky, prosím.

Kreslířská eskapáda v černobílé, barevné verze vzniknou snad někdy fyzicky, jako akvarel, případně na přání.

If the penis looks like the owner's profession ... No offense, please.

The cartoon escapade in black and white, color versions are sometimes created physically, like watercolor, or optional.