Barvy a jejich vibrace. Tvary a jejich rotace. Nové konstrukce, nová vidění: optoskopy a svět s nimi... Galerie po roce uzavřena v dubnu 2021; navazující galerie zde: https://www.replica.cz/optoscopic%c2%b4s/

Colors and their vibrations. Shapes and their rotations. New constructions, new visions: optocopes and the world with them ...The gallery closed after one year in April 2021; follow-up gallery here: https://www.replica.cz/optoscopic%c2%b4s/

Další optické hrátky zde / More optic games here: https://www.replica.cz/light%c2%b4o%c2%b4scopes-svetloskopy/