Good news / Dobré zprávy

Jak jinak si představit dobré zprávy, nežli jako zlatě zářící poštovní schránku ze 60. let 20. století! O světlo se starají LED diody, objekt k zavěšení nebo postavení vrhá zlatožluté světlo - tvrdý leštěný bakelit ve spojení s fólií, vyvinutou v NASA.

Výška 21 cm, šířka 34 cm, hloubka 6,5 cm, distance od stěny 1,5 cm, oplétaný pohledový kabel 3 m.

Good news

How else can you imagine the good news, rather than as a shining gold mailbox from the 60s of the 20th century! About care light LEDs, subject to suspension or status casts a golden light - tough polished Bakelite in conjunction with the film, developed by NASA.

 

Height 21 cm, width 34 cm, depth 6.5 cm, distance from the wall 1.5 cm exposed braided cable 3 m.