Nové konstrukce, nová vidění: optoskopy a svět s nimi... Galerie je průběžně doplňována. / New constructions, new visions: optocopes and the world with them ...The gallery is continuously updated.

Další optické hrátky zde / More optic games here: https://www.replica.cz/light%c2%b4o%c2%b4scopes-svetloskopy/