Ilusivní optoskopické obrazy z kaleidoskopů, teleidoskopů a optoskopů mé vlastní konstrukce, druhý rok. Vytvořeno opticky. Galerie je pravidelně doplňována každý den: jsou to má denní obrazová haiku. Některé dny zveřejním i něco v různých skupinách, které vypisují témata. Kdo něco chce, ať mi napíše :-) 

 

     Illusive optoscopic images from kaleidoscopes, teleidoscopes and optoscopes of my own design, second year. Created optically. The gallery is regularly updated every day: it´s my daily picture haiku. Some days I will publish something in various groups that list topics. Who wants something, let me write :-)

 

More optoscopic works here: lightoscopes-2-o-svetloskopy-2/