Optoskopické obrazy z kaleidoskopů a optoskopů vlastní konstrukce, druhý rok... Galerie je pravidelně doplňována každý den./ Optocsopic images from kaleidoscopes and optoscopes of own design, second year ... The gallery is regularly updated every day.

More optoscopic works here: lightoscopes-2-o-svetloskopy-2/