Optoskopické obrazy z kaleidoskopů, teleidoskopů a optoskopů mé vlastní konstrukce, druhý rok... Galerie je pravidelně doplňována každý den...obrazová haiku./ Optoscopic images from kaleidoscopes, teleidoscopes and optoscopes of my own design, second year ... The gallery is regularly updated every day...the picture haiku.

More optoscopic works here: lightoscopes-2-o-svetloskopy-2/